اتمام طرح پژوهشی «بررسی میزان دقت و صحت آزمایشگاه‌های سطح کشور در اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌ها در مواد غذایی- آرد ذرت»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی میزان دقت و صحت آزمایشگاه‌های سطح کشور در اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌ها در مواد غذایی- آرد ذرت» در پژوهشگاه استاندارد، به پایان رسید.
این طرح در مدت زمان ۷ ماه در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، توسط همکاران مرکز آزمون مهارت استاندارد، به منظور بررسی عملکرد آزمایشگاه‌های فعال حوزه صنایع غذایی و کشاورزی در سطح کشور، انجام شد و نتایج حاصل از اندازه گیری آفلاتوکسین B1، B2، G1 و G2 بر روی آرد ذرت، مورد بررسی قرار گرفت. 
در این پروژه عملکرد ۲۶ آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که ۷۶ درصد مشارکت کنندگان در همه اندازه‌ده‌ها موفق به کسب نتیجه «رضایت بخش» شدند.
 
۵ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۴
تعداد بازدید : ۷۶۷