آغاز ثبت نام آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها – کشش

مرکز آزمون مهارت استاندارد، اجرای آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها کشش» را در برنامه زمستان 1399 قرار داده است. فرصت ثبت نام در این آزمون 22 آذر 99 می باشد. از کلیه آزمایشگاه های فعال در این زمینه جهت مشارکت در آزمون دعوت به عمل می آید. لازم به توضیح است که مطابق با بند محرمانگی استاندارد ISO/IEC 17043 هویت، اطلاعات و نتایج آزمایشگاه های مشارکت کننده در آزمون کاملاً محرمانه است. کلیه آزمایشگاه های فعال در این زمینه می توانند با شرکت در این آزمون ضمن رقابت با سایر آزمایشگاه های مشابه سطح کشور، عملکرد خود را محک بزنند و از کیفیت نتایج آزمایشگاه مطلع شوند.

کسب اطلاعات تکمیلی از طریق سایت مرکز آزمون مهارت استاندارد به آدرس pt.standard.ac.irیا شماره تماس 32861231-026 و 32803892-026 امکانپذیر می باشد.

 

دستگاه کشش  

۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۹
تعداد بازدید : ۵۴۲