بررسی میزان مهاجرت فلزات سنگین درکاغذ دیواری های وارداتی

 

طرح پژوهشی با عنوان بررسی میزان مهاجرت فلزات سنگین درکاغذ دیواری های وارداتی در پژوهشگاه استاندارد در تاریخ 19 آذر ماه 99به پایان رسید . این طرح در مدت زمان15 ماه در پژوهشکده شیمی و پتروشیمی توسط همکاران به منظور اندازه گیری میزان عناصر سنگین و بعضی عناصر سمی دیگر در فرآورده های کاغذ دیواری انجام شده است.

 

رسانه جدید

 

۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۲۰
تعداد بازدید : ۸۷۸