اتمام طرح پژوهشی مطالعه بین آزمایشگاهی روش اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های گروه B و G در غلات

طرح پژوهشی با عنوان «مطالعه بین آزمایشگاهی روش اندازه‌گیری آفلاتوکسین‌های گروه B و G در غلات به منظور تجدیدنظر استاندارد ایزو16050» در پژوهشگاه استاندارد 15 بهمن ماه 1399به پایان رسید. این طرح در مدت زمان12 ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی توسط همکاران به منظور«تجدیدنظر استاندارد ایزو 16050 که به رهبری ایران در کمیته فنی ایزو فرآورده های غذایی در حال تجدیدنظر است» انجام شده است.
نتایج حاصل از انجام این مقایسه بین آزمایشگاهی در پیش نویس استاندارد ایزو 16050 وارد شده و برای اعضای کارگروه بین المللی تدوین استاندارد ارسال شده است.

 
۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۲۳
تعداد بازدید : ۴۱۴