محمدمهدی قشقایی

محمدمهدی

قشقایی

۱۵ دی ۱۴۰۱

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

سرپرست معاون مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی

02632861068

2765

02632861068

کرج- سازمان ملی استاندارد- پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد

کارشناسی: مهندسی معدن- اکتشاف کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- زلزله

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲