بررسی وضعیت آزمایشگاه های همکار استان آذربایجان شرقی با هدف ارتقاء آنها در جهت استقرار سیستم
بررسی وضعیت آزمایشگاه های همکار استان آذربایجان شرقی با هدف ارتقاء آنها در جهت استقرار سیستم
یکی از مهم ترین رویکردهای سازمان ملی استاندارد در راستای توسعه و ترویج استاندارد و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، استفاده و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مسئولیت های این نهاد است. به عنوان مثال آزمایشگاه های آزمون و یا کالیبراسیون در بخش خصوصی مسئولیت ارزیابی انطباق محصولات تولید داخل و وارداتی که استاندارد آنها مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می‌باشد، را به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد بر عهده گرفته اند. مستلزم این امر این است که آزمایشگاه های مذکور امکانات و تسهیلات لازم برای انجام آزمون را داشته باشند. تائید صلاحیت و ارزیابی آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون و نظارت بر عملکرد آن ها مطابق روش اجرایی (NACI-P13 ویرایش سوم و یا 208/111/ر (ویرایش پنجم)، برعهده ادارات کل استاندارد استان ها می‌باشد که به برنامه¬ریزی و نیروی انسانی متخصص و زبده نیازمند است. با توجه به فراوانی آزمایشگاه های همکار و گستردگی دامنه فعالیت آن ها و محدودیت نیروی انسانی لازم برای انجام این امر در ادارات کل، تفاهم نامه‌ای با پژوهشگاه استاندارد منعقد گردیده و طی این تفاهم نامه بخشی از فرایند تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بر عهده پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت گذارده شده است و این پژوهشکده نیز در این راستا تفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی (از ابتدای بهمن سال 95 تاکنون) جهت ارزیابی آزمایشگاه های همکار استان منعقد نموده است و گروه پژوهشی منطقه ای شمالغرب با همکاری پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت اجرای این طرح را بر عهده گرفته است.
پایان یافته
1398/12/10
1400/11/23
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه: 1400/07/04
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - آقای عارف اولاد غفاری