راه اندازی آزمون تعیین مقدار دوده و رنگدانه ها در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی
راه اندازی آزمون تعیین مقدار دوده و رنگدانه ها در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی
اشعه ماوراء بنفش خورشید و اکسیژن سبب تخریب پلیمرها می شوند. در مورد محصولاتی که امکان قرارگیری آنها در معرض نورخورشید به هنگام انبارش یا کاربرد وجود دارد(مانند اتصالات پلیاتیلنی) استفاده از مواد ضداشعه فرابنفش توسط یک فرآیند اختلاط مناسب به مواداولیه ضروریست. دوده به دلیل ارزان بودن و داشتن خواص بسیارمناسب درجذب اشعه ماوراء بنفش معمولأ یکی از گزینه های مورد استفاده می باشد. این روش، اندازه گیری مقدار دوده و خاکستر در مواد اولیه به شکل گرانول یا محصولات پلاستیکی با استفاده از تکلیس و پیرولیز مطابق روش کوره الکتریکی تیوب دار (روش الف) ارائه شده در استاندارد ملی شماره 19990 است. در این روش تعیین مقدار دوده و خاکستر با استفاده از پیرولیز نمونه در دمای (550±50) درجه سانتی گراد تحت گاز نیتروژن به مدت 45 دقیقه و به دنبال آن تکلیس در دمای ( 25± 900 ) درجه سانتی گراد با استفاده از کوره الکتریکی تیوب دار انجام می شود. با راه اندازی آزمون فوق، درصد دوده و خاکستر در آمیزه ها و محصولات پلاستیکی اندازه گیری شده و نتایج به صورت درصد وزنی اعلام میشود.
پایان یافته
1400/03/05
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1401/02/28
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم لاله سنگ سفیدی