• برنامه‏ ریزی و هماهنگی برای برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشگاه 
 • برنامه ‏ریزی به منظور انتقال و تجاری ‏سازی‏‏ نتایج تحقیقات، تولیدات و سایر توانمندی ‏های پژوهشگاه و ارائه دستاوردها به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‏ربط
 • همکاری با واحدهای پژوهشگاه و تعامل با بخش‏های دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی به منظور پروژه یابی
 • انجام امور مرتبط با خدمات مشاوره‏ای علمی و فنی در ارتباط با برنامه ‏های پژوهشی 
 • ساماندهی تجهیزات آزمایشگاهی کشور (طرح شبکه ملی آزمایشگاه‏های کشور (شماک))
 •  ارائه مشاوره های تخصصی به متقاضیان (اساتید و محققین) در چارچوب اهداف و وظایف پژوهشگاه
 • اهتمام در جذب اعتبارات مورد نیاز طرح ‏های پژوهشی و توسعه فناوری و جلب مشارکت و حمایت بخش دولتی و خصوصی
 • جمع‏‏ آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ‏های مورد نیاز
 • صدور ابلاغیه، موافقت نامه و اختتام طرح ها و تایید پایان نامه ها
 • کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه بر اساس تقویم تعیین‌شده در طرح نامه پروژه‌های پژوهشی و تحقیقاتی مصوب
 •  تهیه پیش‏نویس‏‏ قراردادها و نظارت بر حسن اجرای طرح های پژوهشی مصوب و تجاری ‏سازی نتایج پژوهش‏ ها و فناوری‏ ها 
 • بررسی و تایید مستندات مربوط به اختتام طرح های تجاری ‏سازی و فناوری در سامانه های پژوهشگاه
 • برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی مختلف با همکاری و هماهنگی پژوهشکده‌ها 
 • همکاری جهت شرکت اعضای هیأت‌علمی در برنامه اعزام به فرصت مطالعاتی 
 • دریافت گزارش سفرهای خارجی کارکنان پژوهشگاه و هماهنگی به منظور استفاده از تجربیات سفر در بهبود فعالیت های پژوهشگاه
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

اداره امور پژوهشی

 • تعامل با شرکت‌ها، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور اخذ اولویت‌ها و پروژه‏های پژوهشی ذی‏ربط و اطلاع‏ رسانی‏‏ به کارکنان
 • همکاری در تقویت و توسعه ارتباط با مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور از طریق مبادله تفاهم نامه‏ های همکاری
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی پژوهشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • نظارت مستمر بر اجرای فرایندهای پژوهشی از طریق پژوهشکده‏ ها و گروه‏های پژوهشی به‌منظور تسریع گردش کار امور پژوهشی 
 • بررسی و تطبیق طرح نامه پیشنهادی با چارچوب‏ های مصوب
 • بررسی و کنترل پیشرفت کلیه قراردادها و طرح های پژوهشگاه و نظارت بر نحوه اجرای آن‏ها و تهیه گزارش‏ های لازم
 • تشکیل پرونده طرح ها، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک قراردادها و طرح ‏ها و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه‏ های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذی‏ربط
 • تهیه بانک اطلاعاتی نتایج تحقیقات علمی و ‏‏فنی 
 • ثبت و به روز‏رسانی‏‏ اطلاعات مرتبط با امور پژوهشی در سامانه ‏های پژوهشگاه
 • برگزاری جشنواره پژوهش پژوهشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

       اداره تجاری سازی فناوری

 • برقراری ارتباط با مراکز دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی، به منظور تجاری‏ سازی‏‏ فناوری
 • ایجاد بسترهای لازم برای تعامل و هم افزایی با مراکز آموزشی پژوهشی و صنعت، جهت بهره‏ گیری از امکانات مشترک 
 • پیاده ‏سازی نظام انتقال و ارزشیابی فناوری و مقررات مالکیت فکری
 • تدوینِ ساز و کارهای انتقال دانش فنی و ثبت و تحلیل اطلاعات مربوط به نوآوری ها در زمینه نظام استاندارد با حفظ حقوق مادی و معنوی طرفین
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانایی‏ های بالقوه، نتایج پژوهش ‏های کاربردی و دستاوردهای پژوهشگاه به ذی‏نفعان
 • تهیه پیشنهاد ایجاد مرکزنوآوری، شرکت های دانش بنیان و تعامل سازنده با پارک‏ ها و مراکز رشد 
 • توسعه کمی و کیفی خدمات مشاوره‌ای قابل انجام برای صاحبان صنایع مرتبط با استانداردسازی به منظور رفع مشکلات تخصصی آن‏ها
 • ثبت و به روز‏رسانی‏‏ اطلاعات مرتبط با امور تجاری‏ سازی فناوری در سامانه‏ های پژوهشگاه 
 • همکاری و نظارت بر تکمیل مستندات طرح های تجاری‏ سازی
 • مساعدت در امور مربوط به ثبت اختراع پژوهشگران پژوهشگاه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق