رشته ماشین آلات فرایندی - PM

 

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته ماشین آلات فرایندی - PM

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید

 

عنوان استاندارد دبیر استاندارد شماره استاندارد IPS مرتبط
صنعت نفت-کمپرسورهای جابجایی مثبت نوع دورانی– قسمت 1: کمپرسورهای فرایندی علیرضا شعبانیان IPS-M-PM-220: 2012
صنعت نفت-کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز و کمپرسورهای منبسط کننده - الزامات فنی علیرضا شعبانیان IPS-M-PM-170: 2009
صنعت نفت- پمپ های جابجایی مثبت دورانی- الزامات فنی  علیرضا مکتبی پور   IPS-M-PM-140: 2012
 صنعت نفت-سیستم روغنکاری ، آبندی شفت، سیستم کنترل و لوازم جانبی - الزامات فنی  علیرضا مکتبی پور  IPS-M-PM-320: 2011 
 صنعت نفت - ماشین آلات فرآیندی- الزامات نصب مهدی سالاری IPS-C-PM-216: 2009 
 صنعت نفت-پمپ های جابجایی مثبت با حجم کنترل شده – الزامات فنی مهدی سالاری  IPS-M-PM-150: 2013 
 صنعت نفت – پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی - الزامات فنی  علیرضا شعبانیان  IPS-M-PM-130: 2013 
 صنعت نفت- مجموعه کمپرسورهای هوای گریز از مرکز یک سر گیردار چرخدنده ای - الزامات فنی احمد غلامی  IPS-M-PM-180: 2012 
صنعت نفت - توربین های گازی–الزامات عمومی   آرش زندیان نژاد IPS-G-PM-260(2): 2009 
صنعت نفت - پمپ های خلا جابجایی مثبت دورانی- الزامات فنی     IPS-M-PM-160 (2): 2014
 صنعت نفت - فن های گریز از مرکز – الزامات فنی  مهدی سالاری  IPS-M-PM-230 (2): 2015
 صنعت نفت-–گیربکس - الزامات وِیژه  حسین رباتی  IPS-M-PM-300(1): 2014
 صنعت نفت - موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی -  الزامات فنی    IPS-M-PM-290(2): 2015
 صنعت نفت - کوپلینگ های انتقال نیرو-الزامات ویژه علیرضا مکتبی پور  IPS-M-PM-310(1): 2014 
 صنعت نفت - همزن ها – الزامات فنی  محمدرضا جوکار  IPS-M-PM-330(1): 2014

 

فایل های بارگزاری شده

موردی برای نمایش وجود ندارد.