پژوهشگاه استاندارد|خدمات|آموزش|دوره های تخصصی|بازرسی پلکان های برقی و پیاده رو متحرک بر اساس استاندارد ملی بر مبنای استاندارد ملی 1-13836

دوره بازرسی پلکان برقی اساس استاندارد ملی بر مبنای استاندارد ملی1-13836

پله برقی
پله برقی
پله برقی

هدف از برگزاری

این دوره تعیین حداقل های ایمنی لازم جهت ساخت و نصب پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک می باشد. این دوره برای پلکان های برقی و پیاده روهای متحرک کاربرد دارد. در این دوره مخاطرات مهم، موقعیت ها و حوادث خطرناکی که هنگام بهره برداری عادی و پیش بینی شده از پلکان های برقی و پیاده رو های متحرک بروز نماید یا هنگام استفاده نا به جایی که از سوی تولید کننده قابل پیش بینی است، آموزش داده خواهد شد.

 
 

سرفصل ها

  •  مبانی پله برقی
  • شناخت اجزای پله برقی
  • ابزار مورد نیاز برای بازرسی
  • شناخت الزامات استاندارد
  • شناخت میکروسوئیچ ها
  • شناخت سنسورها
  • آشنایی با موانع الزامی
  • تسلط بر فواصل ایمنی


تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی2764