دوره آموزشی سر ارزیاب بر اساس استاندارد17025

سر ارزیاب 17025
سر ارزیاب 17025
سر ارزیاب 17025

هدف از برگزاری

فراگیر از طریق این دوره میتواند به مهارت های ذیل دست یابد:

 • حفظ مسئولیت قانونی
 • معلوم بودن وظایف افرادی که از سازمان مادر در فعالیت‌های آزمایشگاه درگیر هستند.
 • رها بودن پرسنل از فشار‌های بی‌مورد داخلی و خارجی
 • حفاظت از اطلاعات محرمانه و اموال اختصاصی مشتریان
 • اجتناب از درگیر شدن در فعالیت‌هایی که سبب کاهش اعتماد نسبت به نتایج آزمایشگاه گردد.
 • ساختار سازمانی آزمایشگاه
 • معین کردن مسئولیت‌ها، اختیارات و ارتباطات داخلی پرسنل

 

 

سرفصل ها

 • آشنایی با الزامات 17025- 2017
 • آشنایی با الزامات ایزو 17000
 • ارزیابی انطباق 
 • آشنایی با ابزارهای ارزیابی 
 • آشنایی با فنون ارتباطی 
 • کارگاه تهیه برنامه ارزیابی 
 • کارگاه تهیه چک لیست 
 • کارگاه  case study

تقویم برگزاری در سال 1401

جهت مشاهده تقویم آموزشی 1401 به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://www.standard.ac.ir/fa/courses/calender

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764