معرفی کتاب مدیریت کاربردی جلسه

کتاب مدیریت کاربردی جلسه نوشته سید کاظم امینی راهکارهایی را ارائه می دهد تا بتوانیم جلسات خود را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنیم. به طوریکه در کمترین زمان ممکن و به دور از هر گونه اتلاف وقت بتوانیم از جلسات نتایج خوبی حاصل شود. 
این کتاب از ۸ فصل تشکیل شده است. نگارنده کتاب در جای جای کتاب به منظور خود آزمایی خواننده، کارگاه‌هایی ترتیب داده تا خواننده مجالی برای محک زدن خود نسبت به درک مفاهیم به صورت کاربردی پیدا کند.
در فصل ۱ با عنوان کلیّات سعی شده است تا خواننده را با فلسفه تشکیل جلسه و لزوم برگزاری آن آشنا نماید. همچنین نحوه تنظیم صورتجلسه را توصیف می‌کند. در آخر این فصل انواع جلسه تعریف می‌شود.
نویسنده در فصل ۲ به اصول تشکیل جلسه و مبانی و مفاهیم جلسه، ارکان اصلی جلسه شامل: اعضاء جلسه، دستور جلسه، زمان و مکان جلسه، سازمان جلسه می‌پردازد. ضمن این که این بخش به معرفی اعضاء جلسه یعنی: رئیس ، اعضاء ، مشاور یا مدعوین و دبیر جلسه پرداخته و مخاطب را با وظایف هر یک از آنان آشنا می‌سازد. در این فصل سعی شده تا ضمن آشناسازی خواننده با صورت‌جلسه و محتوای آن، در مورد طرح یا قالب‌بندی صورت جلسه نیز توضیحاتی ارائه شود.
در فصل ۳ با صورت‌جلسه نویسی و انواع روش‌های تنظیم صورتجلسه، نحوه‌ی تنظیم فرم مربوطه شامل شماره جلسه، زمان و مکان و دستور جلسه و اعضاء آن و مطالب مطروحه و تصمیمات متخذه، زمان و مکان جلسه بعدی و امضاء حاضرین در جلسه آشنا می‌شویم. ضمن این‌که این فصل چگونگی مکاتبات جلسه و نگارش آن‌ها مشتمل بر دعوتنامه، ابلاغ صورت‌جلسه، پیگیری مصوبات و دریافت گزارش از نتیجه کارهایی که بر اساس مصوبات جلسه انجام شده را بیان می‌کند.
در فصل ۴ این کتاب با مدیریت علمی و نحوه‌ی تنظیم برنامه، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و رهبری یا همان مدیریت جلسه آشنا می شویم. 
در فصل ۵ در مورد مدیریت کاربردی جلسه از پاسخگویی به شش سوال با محوریت که؟- کجا؟- کی؟- چه؟- چرا؟- چگونه؟ بحث می‌شود. ضمن این که بر حضور مؤثر در جلسه و کارآمدی آن و نقش مدیر جلسه و نحوه‌ی اداره کردن جلسه و توان علمی و تخصصی در این امر تاکید فراوان شده است. ضمناً اداره کننده جلسه باید دارای صفاتی شخصی مشتمل بر 
بی‌طرفی، رازداری، مسئولیت‌پذیری، صداقت، دقت نظر و ... بوده و از دانش و تخصص کافی در خصوص موضوع جلسه برخوردار باشد و در ضمن توانایی کافی نسبت به هدایت مراحل مختلف جلسه را داشته باشد. 
در فصل ۶  به وظایف اعضاء جلسه اشاره شده است. در این فصل وظایف هر یک از اعضاء جلسه برای خوانندگان تعریف می‌شود تا چنانچه در جلسه‌ای به عنوان رئیس یا دبیر یا اعضاء حاضر در جلسه حضور یافتند، بتوانند به خوبی از عهده وظایف مستتر در سمتشان برآیند. 
در فصل ۷ نگارنده مراحل تشکیل جلسه و مراحل ششگانه با عناوین تشخیص لزوم تشکیل جلسه، تعیین هدف و بیان دستور جلسه، سازماندهی کلی جلسه، فراهم نمودن مقدمات، برگزاری و اقدامات بعد از جلسه  را بر شمرده است.  در فصل ۸ با عنوان ارائه مطالب و بیان در جلسات، نویسنده به ما می‌آموزد تا صرف‌نظر از اینکه جلسه با هدف حل و فصل معضلی خاص یا به منظور ایجاد و هماهنگی، ارائه موضوع علمی جدید، بهره‌گیری از دانش روز، تبادل اطلاعات یا هر هدف دیگری تشکیل شده باشد، بدانیم که چگونه سخن را آغاز کنیم و آن را به انجام برسانیم و در بخشی مجزا فرصتی را به منظور پرسش و پاسخ به سئوالات حاضرین در جلسه اختصاص دهیم. این کتاب جهت مطالعه و استفاده در اداره کتابخانه و مرکز اسناد علمی موجود می‌باشد.

 

کتاب مدیریت کاربردی جلسه

 
۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲
تعداد بازدید : ۸۴۴