کاربرگ درخواست پذیرش شرکت های خلاق

معرفی شرکت
*
*
*
*
*
*

*
*
*
در صورت پاسخ مثبت در مورد شرکت دانش بنیان تصویر از حساب کاربری دانش بنیان قسمت کالا/خدمات ارزیابی شده بارگذاری شود
*
کد پستی 10 رقمی *
*
*
*
تخصص متقاضیان (ساخت نمونه مرجع)
(در پاسخ به این پرسش به این نکته توجه کنید که نوآوری در تولید و عرضه محصول چه میزان بر ارزش افزوده محصول شما در مقایسه با محصول مشابه افزوده است)
تخصص متقاضیان (ساخت تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت استاندارد)
تخصص متقاضیان (استاندارد تجهیزات با TRL بالا 7 الی 9)
معرفی مدیر عامل
*
*
*
*
*
تعهد
*
*
*


* = ضروری