پژوهشگاه استاندارد|معرفی|پژوهشکده‌ها|پژوهشکده شیمی و پتروشیمی|ارتباط با دفتر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

ارتباط با دفتر پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

اطلاعات تماس:
تلفن و دورنگار :32819291-026
پست الکترونیکی: chem.petrochem.dpt@standard.ac.ir      
آدرس پستی: کرج – شهر صنعتی – میدان استاندارد- سازمان ملی استاندارد- پژوهشگاه استاندارد – پژوهشکده شیمی و پتروشیمی