گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی، متشکل از 5 آزمایشگاه بسته بندی ظروف فلزی، بسته بندی ظروف پلاستیکی و چندلایه، بسته بندی ظروف شیشه ای و نوشت افزار، بسته بندی سلولزی و فراورده های سلولزی و بهداشتی و چوب و فراورده های چوبی است. تعداد نیروی انسانی این گروه پژوهشی 3 عضو هیات علمی و 5 نیروی کارشناسی و یک نفر تکنسین می باشد.

وظایف گروه پژوهشی:

در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی بسته بندی و سلولزی در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی به شرح ذیل مشغول به فعالیت می باشد:

 • ارائه خدمات آزمایشگاهی به ادارت کل استاندارد استانی، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان  
 • ارائه خدمات آزمون مرتبط با پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های تخصصی  
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت کالاهای بسته بندی و سلولزی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات، مقالات و ....  
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در زمینه فراورده های بسته بندی و سلولزی
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 
 • اداره دبیرخانه کمیته های فنی متناظر ISIRI/TC6  و ISIRI/TC122 
 • مشارکت در اداره دبیرخانه کمیته فنی بین المللی ISO/TC122
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره ای به کلیه متقاضیان (ازجمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاههای همکار، واردکنندگان و صادر کنندگان و ...)  
 • ارائه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاههای همکار، کارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و دانشجویان 
 • برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی
 • برگزاری همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی 
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه های همکار بر اساس ISIRI-ISO-IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر

 

 

baste