جدول معیارهای پذیرش نمونه گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

ردیف

نام فرآورده

شماره استاندارد فراورده

شماره استاندارد نمونه برداری

دامنه کاری آزمایشگاه

مقدار نمونه مورد نیاز

مشخصات بسته بندی

شرایط نمونه هنگام دریافت

1

مواد اولیه به شکل پودر، گرانول، مایع (آنالیز و شناسایی)

8391

8503

10034

 

فیزیکی و شیمیایی

حداقل 50 گرم

 

دارای پلمب

جمع کل نمونه موردنیاز:حداقل 50 گرم

2

مواد به شکل ورق (آنالیز و شناسایی)

8391

8503

10034

 

فیزیکی و شیمیایی

حداقل به ابعاد
20 سانتیمتر × 20 سانتیمتر

 

دارای پلمب

جمع کل نمونه موردنیاز:حداقل به ابعاد20 سانتیمتر × 20 سانتیمتر

3

دستکش لاستیکی خانگی

3671

 

فیزیکی

حداقل 18 عدد از هر اندازه (سایز)

 

دارای پلمب

جمع کل نمونه مورد نیاز:حداقل 12 عدد از هر اندازه (سایز)

4

کفپوش پلاستیکی

ملی 14568 و 18124

 

فیزیکی

یک متر مربع به همراه بسته بندی

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: یک متر مربع

5

دیوار پوش PVC

ملی 19086

 

فیزیکی

دو متر مربع

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: دو متر مربع

6

لوله پلی اتیلن گازرسانی

ملی 14979

 

 

لوله ها: ( 3 شاخه 1 متری + برای سایز کوچکتر از 90 یک عدد اتصال جوشخورده به لوله(طول لوله 40 سانت)+ یک عدد کمربند الکتروفیوژنی جوشخورده +یک عدد اتصال کمربند مادگی الکتروفیوژنی و برای سایز بزرگتر مساوی 90 یک شاخه 1 متری جوشخورده لب به لب علاوه بر موارد بالا (در صورت عدم امکان جوش زدن 6 شاخه 1207 سانتی)+ 50 گرم مواد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: شاخه 1 متری + برای سایز کوچکتر از 90 یک عدد اتصال جوشخورده به لوله(طول لوله 40 سانت)+ یک عدد کمربند الکتروفیوژنی جوشخورده +یک عدد اتصال کمربند مادگی الکتروفیوژنی و برای سایز بزرگتر مساوی 90 یک شاخه 1 متری جوشخورده لب به لب علاوه بر موارد بالا (در صورت عدم امکان جوش زدن 6 شاخه 1207 سانتی)+ 50 گرم مواد

7

اتصالات پلی اتیلن گازرسانی

ملی 14979

 

فیزیکی و شیمیایی

اتصال: (3عدد آزاد + 3عدد جوشخورده(طول لوله جوشخورده 40 سانت ) +50 گرم مواد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: (3عدد آزاد + 3عدد جوشخورده(طول لوله جوشخورده 40 سانت ) +50 گرم مواد

8

لوله تک لایه PEX

ملی 13205

 

فیزیکی

5شاخه 1 متری

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5شاخه 1 متری

9

اتصالات پلیمری تک لایه PEX

ملی 13205

 

 

5عدد اتصال آزاد -5عدد متصل به لوله از هر طرف 30 سانت)+برچسب مشخصات

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5عدد اتصال آزاد -5عدد متصل به لوله از هر طرف 30 سانت)

10

اتصالات مکانیکی

ملی 14474

 

مکانیکی

6عدد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 6 عدد

11

بست کمربندی

ملی8996

 

مکانیکی

6عدد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 6 عدد

12

لوله قطره چکاندار

ملی6775

 

فیزیکی

طولی از نمونه که حاوی 75 قطره چکان باشد

 

منحنی جریان و برچسب مشخصات ارسال شود

جمع کل نمونه موردنیاز: طولی از نمونه که حاوی 75 قطره چکان باشد

13

قطره چکان

ملی6775

 

فیزیکی

تعداد 25 عدد قطره چکان + منحنی جریان و برچسب مشخصات

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: تعداد 25 عدد قطره چکان

14

لوله آبیاری جانبی

ملی6771

 

فیزیکی و شیمیایی

5متر+مواد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5متر+مواد

15

شیلنگ های لاستیکی و ملحقات آن برای آسفالت و قیر

ISIRI 19192

 

مکانیکی و شیمیایی

5 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5متر

16

شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی ، غیرتاشو ، برای خدمات آتش نشانی

ISIRI 18271

 

مکانیکی و شیمیایی

15 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:15 متر

17

شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن ها برای ورودی ماشین لباسشویی وظرفشویی

ISIRI 6804

 

مکانیکی و شیمیایی

6 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 6متر

18

شیلنگ های لاستیکی تقویت شده با منسوج برای مصارف عمومی آبرسانی

ISIRI 16377

 

مکانیکی و شیمیایی

5 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5 متر

19

شیلنگ های ترموپلاستیک تقویت شده با سیم یا نخ مصنوعی و ملحقات

INSO-ISO 23297

 

مکانیکی و شیمیایی

4 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 4 متر

20

خودروهای جاده ای -شیلنگ لاستیکی برای هوا و سیستم ترمز خلاء یی خودرو

ملی 19527

 

مکانیکی و شیمیایی

شیلنگ هوا: 3 متر- شیلنگ خلاء: 5 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: شیلنگ هوا: 3 متر- شیلنگ خلاء: 5 متر

21

شیلنگ های پلاستیکی - شیلنگ های تقویت شده با منسوج برای هوای

INSO-ISO-5774

 

مکانیکی و شیمیایی

3 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:3 متر

22

شیلنگ های لاستیکی و ملحقات- شیلنگهای هیدرولیکی تقویت شده با منسوج برای سیالات بر پایه روغن یا آب

INSO-ISO 4079

 

مکانیکی و شیمیایی

3 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:3 متر

23

شیلنگ مخصوص سمپاشی دستی

ملی 2806

 

مکانیکی و شیمیایی

2 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 2 متر

24

شیلنگ های لاستیکی و ملحقات-شیلنگهای هیدرولیکی تقویت شده با سیم حلزونی با رویه لاستیکی برای سیالات بر پایه روغن یا آب

INSO-ISO 3862

 

مکانیکی و شیمیایی

5 متر

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5 متر

25

تسمه تایم خودرو

ملی 16645

 

مکانیکی و شیمیایی

سه عدد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: سه عدد

26

انواع تسمه خودرو

 

ملی 1987، 13409، 9856 و 9857

 

مکانیکی و شیمیایی

سه عدد

 

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: سه عدد

27

کیسه آب گرم

 

ملی 20490

 

فیزیکی

4 عدد + بسته بندی

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: چهار عدد

28

نوار تفلون

5553

 

فیزیکی و شیمیایی

حداقل 20 عدد

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:حداقل 20 عدد

29

ظروف غذاخوری ملامین

612

 

فیزیکی و شیمیایی

حداقل 6 عدد از هر اندازه (سایز)

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: حداقل 6 عدد از هر اندازه (سایز)

30

بطری شیر خوری-آزمونهای فیزیکی

 

 

فیزیکی

حداقل 6 عدد از هر اندازه (سایز)

 

 

1-13916

 

شیمیایی

 

حداقل 6 عدد از هر اندازه (سایز) (آزمون در آزمایشگاه های همکار انجام می شود)

 

 

جمع کل نمونه مورد نیاز: حداقل 12عدد از هر اندازه (سایز)

31

لوله های پلی پروپیلن

(همراه با آزمون های کارایی سامانه)

5و2-6314

 

فیزیکی

5 متر لوله- 5عدد اتصال جوش خورده به لوله 30 سانتی

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:5 متر لوله- 5عدد اتصال جوش خورده به لوله 30 سانتی

32

اتصالات پلی پروپیلن

(همراه با آزمون های کارایی سامانه)

5و3-6314

 

فیزیکی

4عدد اتصال آزاد+ 9 عدد جوش خورده به لوله 30 سانتی

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:4عدد اتصال آزاد+ 9 عدد جوش خورده به لوله 30 سانتی

33

لوله پلی اتیلن

2-14427

 

فیزیکی

4 شاخه 1 متری + 2 شاخه 1 متری جوشخورده لب به لب + اتصال مادگی و کمربند الکتروفیوژنی جوش خورده (در صورت عدم امکان جوش زدن 6 شاخه 120 سانتی)

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:

4 شاخه 1 متری + 2 شاخه 1 متری جوشخورده لب به لب + اتصال مادگی و کمربند الکتروفیوژنی جوش خورده (در صورت عدم امکان جوش زدن 6 شاخه 120 سانتی

34

اتصالات پلی اتیلن

3-14427

 

فیزیکی

3عدد اتصال آزاد + 3عدد اتصال جوشی

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:3عدد اتصال آزاد + 3عدد اتصال جوشی

35

لوله های چندلایه

2-12753

 

فیزیکی

4متر لوله 3عدد اتصال در صورت امکان

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:4متر لوله 3عدد اتصال در صورت امکان

36

اتصالات پلاستیکی برای لوله های چندلایه

3-12753

 

فیزیکی

5عدد اتصال آزاد -5عدد متصل به لوله از هر طرف 30 سانت

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:

5عدد اتصال آزاد -5عدد متصل به لوله از هر طرف 30 سانت

37

لوله پلی اتیلن دوجداره نوع B

3-9116

 

فیزیکی

2 شاخه 120 سانتی + 2 شاخه 150 سانتی دارای مادگی + واشر درزگیر

 

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:

2 شاخه 120 سانتی + 2 شاخه 150 سانتی دارای مادگی + واشر درزگیر

38

لوله PVC آبرسانی

2-13361

 

فیزیکی

4 شاخه 120 سانتی+ 2 شاخه 150 سانتی با مادگی یا اتصال

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:

4 شاخه 120 سانتی+ 2 شاخه 150 سانتی با مادگی یا اتصال

39

اتصالات PVC آبرسانی

3-13361

 

فیزیکی

6عدد اتصال + 3 شاخه 1 متری لوله

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:6عدد اتصال + 3 شاخه 1 متری لوله

40

لوله PVC فاضلابی

شهری

9118

 

فیزیکی

4 شاخه 120 سانتی+ 2 شاخه 150 سانتی همراه مادگی یا اتصال

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:4 شاخه 120 سانتی+ 2 شاخه 150 سانتی همراه مادگی یا اتصال

41

اتصالات PVC فاضلابی

شهری

9118

 

فیزیکی

5عدد اتصال+ 3 شاخه 1 متری لوله

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:5عدد اتصال+ 3 شاخه 1 متری لوله

42

لوله PVC فاضلابی خانگی

9119

 

فیزیکی

4شاخه 120 سانتی+ 2 شاخه 150 سانتی همراه مادگی یا اتصال

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:4شاخه 120 سانتی+ 2 شاخه 150 سانتی همراه مادگی یا اتصال

43

اتصالات PVC فاضلابی

خانگی

9119

 

فیزیکی

5عدد اتصال+ 3 شاخه 1 متری لوله

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز: 5عدد اتصال+ 3 شاخه 1 متری لوله

44

لوله پلی پروپیلن فاضلابی

13822

 

فیزیکی

لوله نوع B (3 شاخه 120 سانتی+2 تا 150 سانتی با مادگی یا اتصال )

لوله نوع BD(4 شاخه 120 سانتی+3 تا 150 سانتی با مادگی یا اتصال)

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:

لوله نوع B (3 شاخه 120 سانتی+2 تا 150 سانتی با مادگی یا اتصال )

لوله نوع BD(4 شاخه 120 سانتی+3 تا 150 سانتی با مادگی یا اتصال)

45

اتصالات پلی پروپیلن فاضلابی

13822

 

فیزیکی

اتصال نوع B ( 5عدد اتصال + 3 متر لوله)

اتصال نوع BD ( 7 عدد اتصال +5 متر لوله)

 

 

جمع کل نمونه موردنیاز:

اتصال نوع B ( 5عدد اتصال + 3 متر لوله)

اتصال نوع BD ( 7 عدد اتصال +5 متر لوله)

46

روغن موتور

22261

22260

 

فیزیکی و شیمیایی

3 لیتر

--

گرید و سطح کیفی اظهار شده باشد

جمع کل نمونه موردنیاز:3 لیتر

47

روغن دنده ساده

2975

 

فیزیکی و شیمیایی

3 لیتر

--

گرید و سطح کیفی اظهار شده باشد

جمع کل نمونه موردنیاز: 3 لیتر

48

روغن هیدرولیک

6423

 

آفیزیکی و شیمیایی

3 لیتر

--

گرید و سطح کیفی اظهار شده باشد

جمع کل نمونه موردنیاز:3 لیتر

49

روغن پایه

3299

 

فیزیکی و شیمیایی

3 لیتر

--

گرید و نوع آن اظهار شده باشد

جمع کل نمونه موردنیاز:3 لیتر

50

تعیین ماهیت انواع روغن های صنعتی

6423

 

فیزیکی و شیمیایی

5/1 لیتر

--

نام و نوع نمونه اظهار شده به همراه برگه مشخصات فنی

 

جمع کل نمونه موردنیاز:5/1 لیتر

51

روغن ترانسفورماتور

 

 

فیزیکی و شیمیایی

حداقل 2 لیتر

ظرف شیشه ای تیره

نام و نوع نمونه اظهار شده به همراه برگه مشخصات فنی

جمع کل نمونه موردنیاز:2 لیتر

52

انواع گریس

1-142

2-142

3-142

 

فیزیکی و شیمیایی

3 کیلو

--

--

جمع کل نمونه موردنیاز:3 کیلو

53

پارافین جامد

2542

 

فیزیکی و شیمیایی

5/0 کیلو

--

--

جمع کل نمونه موردنیاز:5/0 کیلو

54

نفت گاز

4903

 

فیزیکی و شیمیایی

4 لیتر

ظرف تیره و با درب بندی مناسب بدون نشت

دمای نمونه کمتر از 20 درجه سلسیوس و بدون یخ زدگی، در ظرف مناسب بدون نشت نمونه باشد.

جمع کل نمونه موردنیاز:1 لیتر

55

بنزین

4904

 

فیزیکی ، شیمیایی و اندازه گیری عدد اکتان

4 لیتر

ظرف تیره و با درب بندی مناسب بدون نشت

دمای نمونه کمتر از 5 درجه سلسیوس ، در ظرف مناسب بدون نشت باشد.

جمع کل نمونه موردنیاز:4 لیتر

56

تایر سواری و وانتی سبک بایاس (لایه اریب)

1-2169

 

فیزیکی

3 حلقه

--

--

جمع کل نمونه موردنیاز:3 حلقه

57

تایر سواری و وانتی سبک رادیال

2-1093

 

فیزیکی

3 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز: 3 حلقه

58

تایر کامیونی و اتوبوسی بایاس (لایه اریب)

1-2169

 

فیزیکی

2حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:2 حلقه

59

تایر کامیونی و اتوبوسی رادیال

2-2169

 

فیزیکی

2حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:2 حلقه

60

تایر بایاس و رادیال سواری روکش شده

9135

 

فیزیکی

3 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز: 3 حلقه

61

تایر بایاس و رادیال کامیونی و اتوبوسی روکش شده

9135

 

فیزیکی

2 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:2 حلقه

62

تیوب سواری و کامیونی

2416

 

فیزیکی

2 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز: 2 حلقه

63

تایر موتورسیکلت

763

 

فیزیکی

3 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز: 3 حلقه

64

تیوپ موتورسیکلت

762

 

فیزیکی

2 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:2 حلقه

65

تیوپ تایر بادی دوچرخه

3319

 

فیزیکی

2 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:2 حلقه

66

تایر بادی دوچرخه

3317

 

فیزیکی

3 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:3 حلقه

67

تیوپ تایر فرغون

766

 

فیزیکی

2 حلقه

 

--

جمع کل نمونه موردنیاز:2 حلقه