گروه پژوهشی نساجی و چرم دارای 9 آزمایشگاه می باشد که در آن انواع کالاهای نساجی و چرم شامل الیاف، نخ، پارچه، پتو، فرش ماشینی، تشک خوشخواب، چمن مصنوعی، نوار و پوشک بچه و پوشک بزرگسال، چرم، کفش، پوتین ایمنی، پوتین سربازی و غیره جهت ارزیابی کیفیت و یا تعیین ماهیت مورد آزمون قرار می گیرد. این گروه پژوهشی دارای 2 عضو هیأت علمی و 5 نفر نیروی کارشناسی می باشد. 
 

وظایف گروه پژوهشی:

 • تدوین استانداردهایی که صنعت را در جهت بالا بردن کیفیت کمک و یاری نماید.
 • همکاری با سازمان های بین المللی در خصوص تدوین استاندارد و در صورت امکان همکاری پژوهشی در این خصوص از طریق تشکیل کمیته های متناظر مرتبط (اداره دبیرخانه کمیته‌های متناظر به شماره های TC 38  (نساجی)، TC 94 (تجهیزات حفاظت فردی)، TC 120  (چرم)، TC 137 (سیستم‌های سایزبندی و نشانه‌گذاری پایپوش)، TC 216  (پایپوش) و TC 219  (کفپوش‌ها) با اعضای گروه پژوهشی نساجی و چرم می باشد).
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی  در مورد آزمون های خاص به ارگان های دولتی مثل تعرفه و ارتش و نمونه ای شکایتی و ... به عنوان آزمایشگاه مرجع 
 • ارائه خدمات تخصصی برای تائید صلاحیت آزمایشگاه اکردیته و ممیزی آنها
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی و فنی در راستای اهداف پژوهشی به سایرسازمان ها
 • ارائه مقالات علمی در همایش ها، کنفرانس ها و مجلات تخصصی نساجی و چرم
 • برگزاری سخنرانی و دوره های علمی مرتبط 
 • همکاری در پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری به ویژه در مواردی که در جهت اهداف پژوهشگاه استاندارد باشد
 • تعامل با انجمن های تخصصی و صنایع ذیربط جهت دریافت مشکلات و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای رفع مشکلات
 • ترجمه و تالیف کتاب در زمینه کاری نساجی
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت¬های علمی- فنی ازطریق نشریات داخلی و خارجی

 

nasaji