گروه پژوهشی سامانه‌های مدیریت

 

گروه پژوهشی سامانه‌های مدیریت، در راستای وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد.

فعالیت ها:

 • اجرای پروژه های پژوهشی در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت
 • همکاری در ارائه خدمات ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استانداردISO/IEC 17025 ، آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد  ISO 15189و نهادهای بازرسی بر اساس استاندارد ISO/IEC17020 
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با سیستم های مدیریت
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط 
 • انجام پژوهش‌های لازم با هدف تعیین و تدوین استانداردهای مرتبط با سیستم های مدیریت، مورد نیاز سازمان ملی استاندارد ایران، صنعت و جامعه   
 • همکاری با شرکت ها در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در واحد‌های تولیدی و خدماتی
 • همکاری در اجرای آزمون‏ های مهارت
 •  همکاری در تهیه مواد مرجع

شرح وظایف:

 • همکاری فعال با مراکز تأیید صلاحیت، مراکز بازرسی و مراجع ارائه دهنده تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی از نظر مستند سازی و استاندارد سازی
 • همکاری با مراجع تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون
 • برقراری همکاری فعال با مراکز علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی در زمینه مرتبط
 • تعامل با صنعت و ارائه خدمات فنی و پژوهشی به صنایع به منظور ارتقای کیفیت محصولات و خدمات
 • انجام پژوهش و تحقیق و کمک به بهبود روش‌های تولید و کارائی صنایع
 • ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های تخصصی مرتبط در راستای اهداف پژوهشکده، پژوهشگاه استاندارد و سازمان ملی استاندارد ایران
 • همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور تبادل امکانات و اطلاعات علمی و ارتقاء کیفیت فعالیت‌های پژوهشی از طریق هم‌افزائی
 • آموزش در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه‏ای و آزمایشگاه ‏های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی - فنی مربوط به فعالیت ها ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه سامانه های مدیریت