انجام آزمون گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی

ردیف

گستره کاری / فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

روش آزمون

1

سیمان پرتلند

389

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

سیمان بنایی

1-3516

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

سیمان پرتلند آهکی

4220

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

سیمان تراس

990

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

سیمان پوزولانی

3432

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

شیشه ایمنی ساختمان

2385

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

شیشه ایمنی وسایط نقلیه

1-709

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

شیشه دوجداره

8522

به غیر از آزمون شرایط محیطی تسریع شده

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

شیشه فلوت

2-10673

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

10

شیشه تخت کششی

4-10673

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

11

شیشه مشجر

5-10673

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

12

کاشی کف ودیوار

25

به غیر ازآزمونهای یخ زدگی و ضریب انبساط خطی و تفاوت جزیی رنگ و مقاومت لکه گذاری

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

13

کاشی موزائیکی گروهی

4289

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

14

عایق های رطوبتی بام پلیمری

1-3885

به غیر از آزمونهای مقاومت در برابر اشعهUV  و فرسودگی حرارتی در هوا و نفوذ ناپذیری آب

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

15

عایق های رطوبتی بام اکسیده

3-3885

به غیر از آزمونهای مقاومت در برابر اشعهUV  و فرسودگی حرارتی در هوا و نفوذ ناپذیری آب

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

16

سنگدانه های موردمصرف در بتن

302

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

17

بتن آماده

6044

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

18

بلوک سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک

2-2909

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

19

بلوک سیمانی

1- 70

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

20

بلوک سیمانی سبک غیر باربر

7782

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

21

موزائیک سیمانی برای کاربرد داخلی

1-755

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

22

موزائیک سیمانی برای کاربرد بیرونی

2-755

به غیر از آزمون سرخوردگی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

23

آجر رسی ماشینی

7

به غیر از آزمون یخ زدگی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

24

بلوک ها وصفحات ساخته شده از دانه های پلی استایرن منبسط شونده

11108

به غیر از آزمون شعله

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

25

بلوک­های گچی

2786

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

26

پانل­های ساندویچی سبک سه بعدی

7143

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

27

وسایل ساخته شده از چینی بهداشتی

696

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

28

گچ و اندودهای گچی ساختمانی

1-12015

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

29

شیشه‏های ایمنی مورد مصرف در وسایل گرمایی خانگی

5004

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

30

ظروف چینی غذا خوری

1164

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

31

آهک هیدراته برای مصارف بنایی

4735

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

32

آهک هیدراته پرداخت

4737

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

33

آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی

4738

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

34

آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک

5715

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

35

آهک زنده برای مصارف ساختمانی

5717

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

36

جداول بتنی پیش­ساخته

12728

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

37

صفحات روکشدار گچی

14818

فقط نوعA  قابل آزمون است

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

38

تعیین ماهیت نمونه های سنگ های طبیعی و مصنوعی

--

با توجه به نوع سوالات مورد درخواست و امکان آزمون اقدام می شود.

--

39

تعیین ماهیت نمونه های پشم های سرامیکی نسوز

--

با توجه به نوع سوالات مورد درخواست و امکان آزمون اقدام می شود.

--

40

تعیین ماهیت نمونه های ظروف غذاخوری چینی و سرمیکی

--

با توجه به نوع سوالات مورد درخواست و امکان آزمون اقدام
می شود.

--

41

تعیین ماهیت نمونه های ظروف غذاخوری
 شیشه ای

--

با توجه به نوع سوالات مورد درخواست و امکان آزمون اقدام می شود.

--

42

تعیین ماهیت سیمان های نسوز

--

با توجه به نوع سوالات مورد درخواست و امکان آزمون اقدام
می شود.

--

43

تعیین ماهیت انواع فرآوردهای ساختمانی وارداتی

--

با توجه به نوع سوالات مورد درخواست و امکان آزمون اقدام
می شود.

--