گروه پژوهشی مهندسی برق در راستای وظایف پژوهشکده فناوری و مهندسی در زمینه های مرتبط با مهندسی برق فعالیت می نماید. اعضا گروه مهندسی برق شامل 3 عضو هیات علمی و 8 کارشناس خبره در رشته های مختلف برقی می باشد. گروه مهندسی برق، دارای هشت  آزمایشگاه شامل: صوتی و تصویری، بالاست، الکتروموتور، لوازم خانگی، سیم و کابل، قطع و وصل، لوله های محافظ هادی و آزمایشگاه لامپ و چراغ  می باشد .این گروه در زمینه های مختلف کاری با کمیته بین المللی برق همکاری تنگاتنگی در خصوص تدوین استاندارد و اظهار نظر در  مورد پیش نویس استانداردها درحوزه های مختلف برقی دارد.   

شرح وظایف و اهداف گروه‏ پژوهشی:
 • بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه‏ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت،‏ بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات موضوع فعالیت گروه 
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش ‏های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده 
 • تلاش در جهت تجاری ‏سازی نتایج پروژه‏ های تحقیقاتی و فناوری 
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش ‏های کاربردی برای برگزاری دوره ‏های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی وکارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایرموارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت ‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت‏ های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه ‏های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی
 • همکاری/ اجرای آزمون‏ های مهارت و تهیه مواد مرجع 
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه ‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله 
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • شرکت در جلسات، کمیته ‏ها و کمیسیون‏ های ملی و بین المللی پیرو ابلاغ یا موافقت مرجع ذی‏صلاح پژوهشگاه
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی- فنی مربوط ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • اجرای فرایندها، شیوه نامه ها، روش های اجرایی و دستورالعمل‏ های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
 

گروه پژوهشی برق