معرفی :

گروه پژوهشی انرژی در راستای ماموریت‌ها و وظایف پژوهشکده فناوری مهندسی پژوهشگاه استاندارد ، با داشتن توانمندی های مناسب در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی ، قادر به ارائه خدمات فنی ، مشاوره‌ای و کارشناسی در زمینه انرژی به کلیه صنایع و سازمان ها می باشد. 

اهم فعالیت‌ها :

  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی 
  • انجام پروژه های تحقیقاتی، اجرایی و مشاوره ای در زمینه انرژی
  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی و اظهار نظر در مورد پیش نویس استانداردهای بین المللی
  • ارائه خدمات آموزشی در زمینه سیستم مدیریت انرژی، ممیزی انرژی و صرفه جویی انرژی 
  • برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌های تخصصی و سمینارهای علمی
  • ارائه خدمات کارآموزی به دانشجویان و سایر متقاضیان