تدوین استانداردهای ملی پژوهش محور

هر گروه پژوهشی علاوه بر تدوین استانداردهای مربوط به حوزه خود براساس مراجع بین المللی یا ملی سایر کشورها،در برخی موارد که مرجع بین المللی یا ملی برای تدوین استاندارد وجود نداشته باشد با استفاده از سایر منابع اطلاعاتی موجود و براساس تحقیقاتی که انجام می دهند نسبت به تدوین استانداردهای پژوهش محور اقدام می نمایند که برخی از استانداردهای تدوین شده به شرح زیر می باشند:

ردیف گروه پژوهشی عنوان استاندارد پژوهش محور
1

مکانیک و فلزشناسی

یاتاقان، محور، پولی و پوشال کولر (4 مورد)

2

تیرآهن نیمه سبک-ویژگیها و روشهای آزمون

3

برق

ویژگی های کابل های مورد استفاده در فناوری آب آشامیدنی

4

مهندسی پزشکی

استاندارد ویژگی های آمبولانس هوایی

5

استاندارد ویژگی های آمبولانس اتوبوسی

6

داده های نرمال نیروی چنگش قدرتی و ظریف بزرگسالان ایرانی و مدل سازی عوامل آنتروپومتری

7

لوله ساکشن برای مصارف پزشکی- ویژگی­ها و روش­های­ آزمون

8

بی خطر ساز پسماندهای بیمارستانی

9

سوزن های نخ جراحی فاقد چشمی

10

ساختمانی و معدنی

ظروف غذاخوری شیشه ای اوپال – ویژگی ها

11

ظروف غذاخوری شیشه ای کریستال – ویژگی ها

12

ظروف غذاخوری شیشه ای بوروسیلیکاتی مقاوم در برابر شوک حرارتی

13

کاشی های سنتی – ویژگی ها

14

کاشی های سنتی – روش های آزمون

15

درهای شیشه ای بدون رینگ فلزی ظروف پخت پز

16

ظروف شیشه ای طبقه بندی

17

ظروف غذاخوری سرامیکی-ویژگیها

18

ظروف غذاخوری سرامیکی-روش آزمون