توانمندی‌های پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان در حوزه آموزش

  • آموزش مدیران کنترل کیفی کارخانجات
  • آموزش مدیران و کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار
  • آموزش دانشجویان و امکان پذیرش دانشجویان جهت واحدهای کارآموزی
  • امکان برگزاری کارگاه‌ها و دوره های آموزشی تخصصی موردنیاز و مرتبط با صنایع
  • امکان برگزاری کارگاه‌های استانداردسازی برای متقاضیان
  • امکان معرفی مدرس برای تدریس واحدهای درسی مرتبط با استانداردسازی در دانشگاه‌ها
  • امکان معرفی اعضای هیات علمی جهت تدریس در دانشگاه‌ها
  • امکان برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی