گروه پژوهشی مهندسی پزشکی در راستای وظایف و خدمات پژوهشکده فناوری و مهندسی، با استفاده از نیروهای زبده و متخصص و تجهیزات تخصصی آزمون در زمینه های مطالعاتی وپژوهشی مواد، وسایل و تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ازسویی به عنوان آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه مهندسی پزشکی مشغول به فعالیت می باشد. از اهم فعالیت های این گروه پژوهشی تعامل و همکاری نزدیک با تولیدکنندگان و واردکنندگان وسایل و تجهیزات پزشکی با ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، آزمون، تدوین استانداردها، ارزیابی و ممیزی و بازرسی های فنی در راستای ارتقاء خدمات سلامت و درمان در سطح کشور است.گروه مهندسی پزشکی دارای 7 نیروی انسانی متبحر و با تجربه می باشد.  این گروه دارای 16 آزمایشگاه می باشد که در سه حوزه اصلی این حوزه بیومکانیک، بیومواد و بیوالکتریک فعالیت می کنند.

شرح وظایف و اهداف گروه‏ پژوهشی:

 • بررسی و شناسایی با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخشهای تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ‏ریزی و انجام پژوهش و تحقیقات در ارتباط با نظام استانداردسازی و ارتقاء کیفیت،‏ بهبود روش ها، تضمین کیفیت و کارایی کالاها و خدمات موضوع فعالیت گروه 
 • ایجاد ارتباط فعال و همکاری سازنده با صنایع، موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • ارائه خدمات مشاوره ای علمی به سازمان ها و بخش های صنعتی و تجاری
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های پژوهشی بخش های مربوط
 • انجام آزمون های تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تعیین دقیق ویژگی و ماهیت کالا
 • راه اندازی روش ‏های آزمون مورد نیاز استانداردسازی در حوزه فعالیت گروه و پیشنهاد تعرفه آزمون بر اساس قیمت تمام شده 
 • تلاش در جهت تجاری ‏سازی نتایج پروژه ‏های تحقیقاتی و فناوری 
 • همکاری با مدیریت توسعه استاندارد و آموزش‏ های کاربردی برای برگزاری دوره ‏های آموزشی کاربردی فنی و تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی وکارشناسان ادارات کل استاندارد استان ها و سایرموارد درخواستی
 • همکاری در فعالیت‏های مربوط به ارزیابی و تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق نظیر شرکت‏ های بازرسی، نهادهای صدور گواهینامه و آزمایشگاه‏ های آزمون، برسنجی و تشخیص طبی
 • همکاری/ اجرای آزمون ‏های مهارت و تهیه مواد مرجع 
 • همکاری/ اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص
 • انجام اقدامات اجرایی جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه‏ ای و آزمایشگاه‏ های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی 
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمان های جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی در حوزه مهندسی پزشکی
 • شرکت در جلسات، کمیته ‏ها و کمیسیون‏ های ملی و بین ‎المللی پیرو ابلاغ یا موافقت مرجع ذی‏صلاح پژوهشگاه
 • انتشار نتایج پژوهشی و فعالیت های علمی- فنی مربوط ازطریق کتب، مجلات، مقالات و....
 • برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی و پژوهشی براساس ضوابط و مقررات مربوطه
 

گروه پژوهشی مهندسی پزشکی