برگزاری دوره بازرسی آسـانسـور الکتریکی بر اساس استاندارد 1-6303

 

محتوای دوره:

  • شناخت انواع و اجرای آسانسور و آشنایی با مباحث اولیه آن
  • شناخت اجزای الکتریکی و مکانیکی آسانسور های برقی 
  • تشریح استاندارد 1-6303 قدیم و جدید جهت انجام پروسه بازدید
  • تشریح پرسشنامه آسانسور 
  • تشریح دستورالعمل بازرسی 131/131
  • تشریح محاسبات آسانسور 

 آسانسور   

 

۷ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۲۳
تعداد بازدید : ۳,۶۴۱