آشنایی با مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی بر اساس استاندارد 17020

محتوی دوره:

  •  سازمان ایزو و کمیته ارزیابی انطباق CASCO
  • تایید صلاحی و اعتبار بخشی 
  • آشنایی با مفاهیم سیستم های مدیریت کیفیت و فرآیند آن بازرسی 
  • آشنایی با تاریخچه استاندارد 17020 
  • تسلط بر ساختار استاندارد 17020
  • تسلط بر محتوای استاندارد 17020
  • تسلط بر روش ممیزی الزامات استاندارد 17020
 17020  
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۳۸
تعداد بازدید : ۱,۰۴۲