برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

 

محتوی دوره:

  • تصدیق
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • توسعه و اصلاح روش‌ها
  • الزامات استاندارد 17025:2017 درخصوص صحه‌گذاری روش‌ها
  • بررسی خصوصیات عملکردی
  • صحت
  • دقت-تکرارپذیری
  • دقت-دقت میانی

 صحه گذاری   

۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۲۰
تعداد بازدید : ۹۲۳