اصول فنون بازرسی کالا و گمرکات

 

محتوی دوره:

  • اصول بازرسی
  • تعاریف و مفاهیم اصلی
  • انواع بازرسی
  • قوانین و مقررات انواع بازرسی در ایران
  • اصول و مفاهیم صدور گواهی بازرسی

 گمرکات  

۷ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۰۹
تعداد بازدید : ۶۱۴