دوره آموزشی بازرسی چشمی و سیلندرهای بدون درز خودرو های دوگانه سوز بر اساس استاندارد 6792-9426-9747

 

محتوی دوره:

  • آشنایی با انواع سیلندرهای گاز
  • آشنایی با استانداردهای ملی سیلندرگاز و سایر استانداردهای مرتبط با 679
  • آشنایی با روشهای تولید سیلندر بدون درز
  • رویه های بازرسی وآزمونهای دوره ای 
  • بازرس و سازمان بازرسی کننده تجهیزات بازرسی بازرسی مخزن،شیر و وسیله اطمینان تخلیه فشار
  • آشنایی با انواع سوخت های فسیلی از قبیلLPG,CNG
  • آشنایی با مخازن بدون درز
  • آشنایی با الزامات استانداردهای بازرسیCNG( براساس استانداردهای 9747-9426)
  •  

فراخوان سیلندر  

 

 

۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۶
تعداد بازدید : ۸۸۶