برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد 17025

محتوی دوره:

  • آشنایی با الزامات 17025- 2017
  • آشنایی با الزامات ایزو 17000
  • ارزیابی انطباق 
  • آشنایی با ابزارهای ارزیابی 
  • آشنایی با فنون ارتباطی 
  • کارگاه تهیه برنامه ارزیابی 
  • کارگاه تهیه چک لیست 
  • کارگاه  case study

تربیت ارزیاب 17025

 

 
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۰۰
تعداد بازدید : ۷۵۹