برگزاری دوره آموزشی بازرسی پلکان های برقی و پیاده رو متحرک بر مبنای استاندارد ملی 1-13836

محتوی دوره:

  • مبانی پله برقی
  • شناخت اجزای پله برقی
  • ابزار مورد نیاز برای بازرسی
  • شناخت الزامات استاندارد
  • شناخت میکروسوئیچ ها
  • شناخت سنسورها
  • آشنایی با موانع الزامی
  • تسلط بر فواصل ایمنی
پله برقی   

 

 

۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹
تعداد بازدید : ۵۵۹