انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه استاندارد و اداره کل استاندارد استان کرمان

روز چهارشنبه بیست و ششم خردادماه، همزمان با حضور نماینده رئیس پژوهشگاه در گروه پژوهشی منطقه ای استان کرمان، با حضور مدیر کل استاندارد کرمان، رئیس و نائب رئیس گروه پژوهشی، تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه و اداره کل استاندارد کرمان در راستای افزایش همکاری های پژوهشی، آموزشی و آزمایشگاهی میان طرفین، امضا و مبادله شد.

در همین راستای جلسه شورای راهبری گروه پژوهشی منطقه ای کرمان برگزار شده و ضمن طرح و بحث مسائل، چالش ها و فرصت ها؛ امکانات مورد نیاز گروه پژوهشی بررسی گردید. همچنین با حضور کارشناسان پژوهشگاه استاندارد و امور آزمایشگاههای اداره کل استان کرمان، در راستای اجرای طرح بازآرایی تجهیزات آزمایشگاهی سازمان ملی استاندارد، از تجهیزات آزمایشگاهی مستقر در آزمایشگاههای اداره کل بازدید به عمل آمد.

 

۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۲:۳۶
تعداد بازدید : ۵۷۷