برگزاری یکصد و چهاردهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد

یکصد و چهاردهمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در تاریخ هشتم تیر ماه سال جاری برگزار شده و از میان پیشنهادات پژوهشی واصله، پنج طرح با عناوین طرح های مصوب به شرح زیر می باشد:

مطالعات تطبیقی، تدوین مستندات و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه و ارتقای اعتباربخشی

سنتز، اعمال و ارزیابی نانوپوشش‌های خود تمیز شونده و ابرآب گریز اعمال شده بر مقره­های فشار قوی مورد استفاده در صنعت برق

سنتز و ارزیابی عملکرد ماده ضد یخ / یخ زدای بدنه هواپیما و بررسی اثر افزاینده­های نانو

بررسی تاثیر افزایش ضایعات شیشه بر خواص مکانیکی بتن

تولید ماسه مرجع برای آزمون های مقاومت فشاری سیمان طبق استاندارد ملی 3040

۱۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۴۹
تعداد بازدید : ۴۳۵