برگزاری جلسه

برگزاری جلسه مدیران دفتر ارزیابی ریسک با ریاست پژوهشگاه استاندارد

روز دوشنبه مورخ چهارده تیرماه، طی جلسه‌ای با حضور فرزانه انصاری رئیس پژوهشگاه استاندارد، رویا نوربخش مدیر ارزیابی ریسک و رحیم فرجی سرپرست معاونت ارزیابی ریسک، موضوعات محوری این حوزه از جمله تهیه نقشه راه، برنامه عملیاتی و اجرای تقویم اقدامات جاری پژوهشگاه در راستای ایمنی، سلامت و سازگاری محیط زیستی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه رویا نوربخش، گزارشی از اقدامات این دفتر و برنامه‌های آتی آن ارائه کرد. فرزانه انصاری با تاکید بر اهمیت ایمنی و سلامت کارکنان و جایگاه ویژه دفتر ارزیابی ریسک که مدیریت HSE را بر عهده دارد، بر اهتمام تمام حوزه‌های مدیریتی و همه کارکنان بر ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاهها تاکید کرد. 

۱۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۲
تعداد بازدید : ۴۴۶