برگزاری یکصد و هجدهمین جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه استاندارد

روز دوشنبه مورخ بیست و یکم تیرماه، یکصد و هجدهمین جلسه هیات رئیسه پژوهشگاه استاندارد با حضور ریاست پژوهشگاه، مشاورین و معاونین وی برگزار شد. در این جلسه پیش نویس تجدیدنظر دستورالعمل گروههای پژوهشی تقاضا محور منطقه‌ای، پس از طرح و بررسی، مورد تصویب قرار گرفت.   
۲۱ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴
تعداد بازدید : ۴۵۴