انتشار مقاله در مجله سازگاری الکترومغناطیسی انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک

مقاله تالیفی محمد مهدی شرع پسند و فاطمه طاهرخانی از اعضای پژوهشگاه استاندارد، در شماره دوم سال جاری مجله سازگاری الکترومغناطیسی انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک (IEEE EMC Magzine) منتشر شد (پیوند). در این مقاله روشی نوین برای تخمین مولفه های هارمونیک جریان در تاسیسات و تجهیزات برقی بر مبنای مدل بهبود یافته ای برای فیلتر کالمن توسعه یافته، ارائه شده است. نتایج با تجهیزات تست پژوهشگاه استاندارد صحه گذاری و با روش‌های پیشین مقایسه شده است. 

سازگاری الکترومغناطیسی موضوع مهمی در استاندارد لوازم برقی بوده و سری استانداردهای کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک؛ IEC 61000 به این موضوع اختصاص یافته است. آلودگی هارمونیکی یکی از انواع معضلات مربوط به سازگاری الکترومغناطیسی است که موضوع استانداردهای سری IEC 61000 می‌باشد. موضوع تخمین و شناسایی مولفه‌های هارمونیک در شبکه برق خصوصا با توجه به کاربرد روزافزون مزارع استخراج رمزارز و سایر تجهیزات مصرف کننده برق مستقیم که از یکسوسازهای توان استفاده می‌نمایند حائز اهمیت مضاعف است. تخمین بر خط مولفه‌های هارمونیکی به دلیل کاربرد فیلترهای فعال کاهش هارمونیک که از سازوکار تضعیف فعال اغتشاش استفاده می‌کنند، موضوعی مهم در پژوهش‌های روز دنیا می‌باشد. مساله هارمونیک از دهه‌های قبل جزو معضلات کیفیت توان و شبکه برق محسوب می‌شده است. در سال‌های اخیر این موضوع با توجه به توسعه مخابرات بر بستر شبکه برق و تمهید گسترش شبکه هوشمند، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. 

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۹
تعداد بازدید : ۵۲۹
Loading