برگزاری دوره آموزشی تعمیرات باسکول های جاده ای

  •  تعمیر باسکولهای جاده ای
  • دستگاه های توزین-باسکول وسایل نقلیه جاده‌ای 
  • وسایل اصلی یک باسکول 
  • الزامات اندازه شناختی 
  • نحوه ارزیابی خطا
  • بیشینه خطای مجازmpe
  • تجهیزات مورد نیاز
  • بازرسی اولیه باسکول 
  • روشهای آزمون باسکو
  • علت خطا در باسکولهای الکترونیکی شامل: 

1- خطای کالیبراسیون 

2-خطای پایه ها

3- خطای عدم پایداری وزن 

4-خطای ورود و خروج  

5- خطای وزن کل

و علت خطا در باسکولهای مکانیکی

 باسکول جاده  

 
۷ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۲۵
تعداد بازدید : ۱,۱۱۹