برگزاری دوره آموزشی تسریح الزامات ممیزی ISO 9001:2015

 

محتوی دوره:

  • مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO 9001:2015
  • الزام مرتبط با محیط کسب و کار ( بند ۴ استاندارد)
  • آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO9001:2015
  • شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در  ISO9001:2015   و اقدامات مرتبط
  • آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها
9001  

 

 

۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵
تعداد بازدید : ۶۹۹