تدوین استاندارد تاسیسات پسماندسوز

استاندارد پژوهش محور راه اندازی تاسیسات پسماندسوز توسط پژوهشکده فناوری و مهندسی پژوهشگاه استاندارد تدوین شد.

استاندارد ملی  ایران «تاسیسات پسماندسوز – قسمت4: راه اندازی ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺳﻮز» در دویست و نود و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی محیط زیست، به دبیری شهاب الدین معینیان از متخصصین پژوهشگاه استاندارد به تصویب رسید.
هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات راه‌اندازی تاسیسات پسماندسوز است که برای سوزاندن انواع پسماندهای شهری و ویژه  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاندارد برای تاسیسات پسماندسوز در حال احداث (جدید)، در حال بهره‌برداری و بازسازی‌شده یا تاسیساتی که به تاسیسات پسماندسوز موجود اضافه می‌شوند، کاربرد دارد. این استاندارد راهنمایی های لازم برای کمک به راه‌اندازی و اجرای یک طرح را ارائه می‌کند.

لازم به ذکر است استاندارد ملی  ایران شماره 1- 22827 «تاسیسات پسماندسوز – قسمت1: ویژگی ها»  نیز در سال گذشته به دبیری نامبرده به تصویب رسیده است.


۱۲ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۱۴
تعداد بازدید : ۷۱۶
Loading