انجام طرح پژوهشی برای شناسایی تقلبات نفت گاز

در این طرح پژوهشی ویژگی­‌های مخلوط‌­های تهیه شده از حلال 402 ، نفت سفید و روغن­‌های پایه بررسی و پایگاه داده‌ای جامعی جهت شناسایی محصول بدست آمده از اختلاط این اجزا در مقایسه با سوخت نفت گاز تهیه شد. نتایج این طرح می‌تواند در شناسایی نمونه های نفت گاز از نمونه های تهیه شده از اختلاط مواد مذکور، به منظور شناسی تقلب در سوخت های مایع استفاده کرد.

۲۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۲
تعداد بازدید : ۳۹۸
Loading