انجام طرح پژوهشی بررسی عملکرد آزمایشگاههای آزمون غلات

غلات از مواد غذایی پرمصرف است و با توجه به نقش مهم آن در رژیم غذایی روزانه گروه های سنی مختلف، کنترل کیفیت این محصولات توسط آزمایشگاه ها، از اهمیت خاصی در زنجیره تولید و تامین مواد غذایی سالم و ایمن برخوردار است. از سوی دیگر، مشارکت در آزمون­‌های مهارت مطابق استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 می‌تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه­‌ها در نظر گرفته شود. لذا در این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌­های فعال حوزه صنایع غذایی و کشاورزی، آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده‌های آن- آرد گندم» توسط مرکز آزمون مهارت پژوهشگاه استاندارد، طرح ریزی و اجرا گردید. آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه از مرکز ملی تایید صلاحیت و یا همکار ادارات کل استاندارد استان‌ها، آزمایشگاه‌­های واحدهای تولیدی وکلیه آزمایشگاه ­های فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی؛ به شرط داشتن توانایی انجام آزمون، امکان شرکت در این آزمون را داشتند.    

در این طرح قلم آزمون مهارت نمونه آرد گندم از نوع «آرد بربری» انتخاب شد که پس از همگن سازی، برچسب گذاری و بسته بندی، بین مشارکت ­کنندگان توزیع گردید. آزمون های همگنی و پایداری بر روی همه نمونه ها انجام شد. در این آزمون مهارت، تعداد 8 اندازه ده شامل پروتئین در ماده خشک، رطوبت، خاکستر در ماده خشک، خاکستر نامحلول در ماده خشک، اندازه ذرات روی الک 180 میکرون، اندازه ذرات روی الک 125 میکرون، اندازه ذرات زیر الک 125 میکرون و گلوتن مرطوب به روش مکانیکی/ دستی مطابق استاندارد ملی ایران به شماره103  مورد بررسی قرار گرفت. سپس عملکرد داده های 26 آزمایشگاه از سراسر کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

ارزیابی حاصل از تحلیل نتایج آزمون مهارت نشان داد: در اندازه ده پروتئین در ماده خشک حدود %79، رطوبت حدود %84، خاکستر در ماده خشک %84، خاکستر نامحلول در ماده خشک %100، اندازه ذرات روی الک 125 میکرون %86، اندازه ذرات زیر الک 125 میکرون %91 و گلوتن مرطوب %83 مشارکت کنندگان موفق به کسب نتیجه رضایت بخش شدند. در اندازه ده اندازه ذرات روی الک 180 میکرون، داده ها به علت وجود پراکندگی زیاد مورد تحلیل قرار نگرفتند که شایسته است آزمایشگاه­ ها دقت و توجه بیشتری نسبت به انجام این آزمون­‌ داشته باشند.

۲۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۷
تعداد بازدید : ۵۵۱
Loading