چاپ مقاله در مجله Food Bioscience

مقاله لادن رشیدی عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد با عنوان:

Different Nano-delivery systems for delivery of nutraceuticals

در مجله Food Bio science (Elsevier) منتشر شد (پیوند).

۲۷ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۳
تعداد بازدید : ۴۱۴
Loading