برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی

 

 

محتوی دوره:

  • بررسی جایگاه کالیبراسیون در سیستم های مدیریت کیفیت
  • بررسی تعاریف و اصطلاحات پایه اندازه گیری
  • بررسی و ریشه یابی خطاهای اندازه گیری
  • محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری و بررسی منحنی نرمال و سطوح اطمینان
کالیبراسیون عمومی 1  

 

 

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۲۶
تعداد بازدید : ۹۳۹