همکاری اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در تالیف کتاب

لادن رشیدی و حمید رشیدی نوده اعضای هیات علمی پژوهشگاه استاندارد، در تالیف دو کتاب منتشر شده توسط انتشارات بین المللی معتبر، همکاری نمودند. فصل اول و بیست و یکم کتاب Analytical Applications of Functionalized Magnetic Nanoparticles (پیوند) که توسط انتشارات Royal Society of Chemistry منتشر شده است، به ترتیب نگاشته حمید رشیدی نوده و لادن رشیدی می باشد. همچنین لادن رشیدی تالیف فصل اول کتاب  Magnetic Nanoparticle-Based Hybrid Materials (پیوند) که توسط انتشارات Elsevier منتشر شده، برعهده داشته است.

۵ شهریور ۱۴۰۰ ۱۵:۰۴
تعداد بازدید : ۶۵۳
Loading