دوره آموزشی روش تصدیق وسایل سنجش سبک مطابق استاندارد 6589-گروه پژوهشی اصفهان

محتوی دوره:

 • دستگاه‌های توزین
 • وسایل اصلی یک دستگاه توزین
 • تعاریف و اصطلاحات
 • الزامات اندازه شناختی
 • نحوه ارزیابی خطا و بیشینه خطای مجاز
 •  تجهیزات لازم جهت آزمون
 •  بررسی اولیه وسیله توزین
 •  روش‌های آزمون وسایل توزین
 • آشنایی با استاندارد نیم‌متر تجاری و روش‌های آزمون استاندارد 368
 • آشنایی با استاندارد وزنه‌های تجاری و روش‌های آزمون استاندارد 7085
 • نحوه گزارش آزمون و موارد عدم انطباق

 

وسایل سنجش سبک -اصفهان

 

۱۴ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹
تعداد بازدید : ۷۱۸