برگزاری یکصد و شازدهمین جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد

یکصد و شانزدهمین شورای پژوهشی پژوهشگاه استاندارد در  16 شهریور ماه سال 1400 برگزار شد. دراین جلسه طرح‌های پژوهشی و فناوری پیشنهادی از سوی اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده‌ها بررسی و 10 طرح مصوب گردید. عناوین طرح های مصوب به شرح زیر می باشد:

·         "راهاندازی آزمایشگاه عیارسنجی طلا و توسعه روش آزمون برای تعیین عیار طلا در مصنوعات طلا فاز اول: روش کوپلاسیون"

·        "بررسی مقایسه‌ای عملکرد پرکننده‌های نانومتری مختلف بر مقاومت به سایش و ضریب اصطکاک کفپوش‌های چوب پلاستیک"

·        " وجود ترکیبات پراکنده‌کننده نیتروژن در بسته‌های افزودنی روغن موتور"

·        "بررسی و بهینه سازی روش آزمون تعیین مواد تقلیب‌کننده در اتانول تقلیبی، تربانتین ، تیمول ، ایزوپروپیل الکل و ترشیوبوتیل الکل به روش کروماتوگرافی"

·        "بررسی و بهینه‌سازی روش آزمون تعیین ناخالصی های آلی در اتیل الکل 96%، متانول آلدئیدها ، الکل‌های سنگین و بنزن به روش کروماتوگرافی گازی"

·        " راه اندازی آزمون قابلیت روان بودن(روانروی ) پودرهای آتش خاموش کن"

·        " طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز برای آزمون زیره کفش"

·        " بررسی اصلاح خواص مکانیکی لوله‌های بتن رزین پلی استر"

·        "تعیین نقشه راه استقرار الزامات استاندارد برای نهادهای تایید صلاحیت کننده نهادهای ارزیابی انطباق براساس استاندارد INSO-ISO-IEC17011 "

·        "تعیین شاخص‌های نان لواش سبوس‌دار"

۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۴۸
تعداد بازدید : ۳۷۴