گرامیداشت هفته دفاع مقدس

کجایید ای شهیدان خدایی                                       بلاجویان دشت کربلایی

کجایید ای سبک روحان عاشق                                  پرنده‌تر ز مرغان هوایی

کجایید ای شهان آسمانی                                         بدانسته فلک را درگشایی

                                                                                                        کجایید ای ز جان و جا رهیده                                کسی مر عقل را گوید کجایی

                                                                                                        کجایید ای در زندان شکسته                                بداده وام داران را رهایی

                                                                                                         کجایید ای در مخزن گشاده                                 کجایید ای نوای بی‌نوایی

 

                                                                         دران بحرید کین عالم کف اوست       زمانی بیش دارید آشنایی

                                                                         کف دریاست صورت‌ های عالم          زکف بگذر اگر اهل صفایی

 

۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۸
تعداد بازدید : ۴۰۷