روش real-time RT-PCR برای تعیین مقدار ویروس‌ها در مواد غذایی

ویروس هپاتیت ‌ (HAV) و نوروویروس، عوامل مهمی در بیماری‌های ویروسی ناشی از غذاهای آلوده، در انسان هستند. هیچ روش رایجی برای کشت نوروویروس وجود ندارد، همچنین روش کشت مناسب HAV برای کاربرد معمول در ماتریکس‌های غذایی نیز شناخته نشده است.
ویروس هپاتیت ‌A یا (HAV) و نوروویروس، عوامل مهمی در بیماری‌های ویروسی ناشی از غذاهای آلوده، در انسان هستند. هیچ روش رایجی برای کشت نوروویروس وجود ندارد، همچنین روش کشت مناسب HAV برای کاربرد معمول در ماتریکس‌های غذایی نیز شناخته نشده است. در نتیجه روش‌های تشخیص وابسته به روش‌های مولکولی با استفاده از real-time RT-PCR است.
real-time RT-PCR، با اندازه‌گیری برانگیختگی مولکول‌های نشاندار شده با فلورسنت، فرآیند تکثیر را در طول چرخه‌های real-time RT-PCR مورد نظارت قرار می‌دهد و امکان تعیین مقدار سطوحRNA ویروس در نمونه آزمون را فراهم می‌کند.
در این رابطه به منظور فراهم‌سازی روش کمّی برای تعیین مقدار ویروس هپاتیت A و نوروویروس در نمونه‌های مورد آزمون مواد غذایی یا سطوح در تماس با مواد غذایی با استفاده از real-time RT-PCR اخیرا استاندارد ملی ایران به شماره‌ 1-20110 مطابق با استاندارد ISO 15216-1 به دبیری مرجان حیدرزاده عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیولوژی پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی و همکاری جمعی از متخصصین این حوزه از دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، انستیتو پاستور ایران و سایر صاحب نظران ذی ربط به تصویب پانصد و ششمین کمیته ملی بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ 97/8/19رسیده است که از طریق پورتال سازمان ملی استاندارد قابل دسترسی و بهره‌برداری می باشد. عنوان این استاندارد به شرح زیر می‌باشند:
میکروبیولوژی زنجیره غذایی- روش جامع برای تعیین ویروس هپاتیت A و نوروویروس با استفاده از real-time RT-PCR، قسمت 1: روش کمّی
۲ دی ۱۳۹۷ ۰۸:۳۶
03D7D0CF-A93D-44A4-80BD-A9BF00C7A9C7 |
تعداد بازدید : ۹۸۴