چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه مدلسازی طول عمر پوشش مقره سرامیکی

مقاله نسیم نایب پاشایی عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری و مهندسی پژوهشگاه استاندارد در فصلنامه سرامیک ایران منتشر شد (پیوند). این مقاله به موضوع مدلسازی عمر پوشش مقره سرامیکی بر اساس استقامت الکتریکی و حرارتی پرداخته است. مقره های سرامیکی اقتصادی ترین نوع مقره ها هستند که در  تمام دنیا بطور گسترده برای انتقال و توزیع قدرت استفاده می شوند. گزارش های متعددی از عدم کارایی این نوع مقره ها ثبت شده است. از جمله این مشکلات می توان به تخلیه الکتریکی در مقره­های سرامیکی در مناطق مرطوب و آلوده اشاره کرد. در اثر تخلیه الکتریکی، برق خطوط  ممکن است تا مدتی قطع شود و خسارات جبران ناپذیری در بیمارستان ها،  کارخانه های مکانیزه، مراکز مختلف صنعتی و خانگی رخ دهد .در این مقاله با بهره‌گیری از مدل تخمین طول عمر چند معیاره پیشنهادی و براساس داده‌های تجربی، طول عمر مقره‌های سرامیکی پوشش داده شده و بدون پوشش در شرایط محیطی با آلودگی مختلف با یکدیگر مقایسه شد و تاثیر پوشش و آلودگی بر روی طول عمر تخمینی پیشنهادی بررسی گردید. نتایج حاکی از بهبود چشمگیر طول عمر مقره پوشش داده شده با پوشش سیلیکون رابر در مقایسه با مقره بدون پوشش در شرایط محیطی آلوده بود که در نتیجه بهبود عملکرد تخلیه الکتریکی حاصل شده است. مدل چندپارامتری پیشنهادی در این مقاله در تحلیل‌های قابلیت اطمینان محور شبکه قدرت و مدلسازی روش تعمیر و نگهداری خطوط با توجه به شرایط محیطی(شدت آلودگی و میزان درجه حرارت محیط) مورد استفاده خواهد بود.

۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۴۵
تعداد بازدید : ۳۴۴