چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه نانوفناوری

مقاله سارا احمدی عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری و مهندسی با عنوان "Physical and structural characteristics of gel-derived glasses prepared via different drying procedures" در مجله Iranian Journal of Materials Science and Engineering منتشر شد (پیوند). 
۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵
تعداد بازدید : ۳۹۴